Το ζεύγος Στέργιου Κουκούδη και Χρυσούλας Ζυγουλιάνα, Βέροια 1921. (Α. Κουκούδης)Το σύνολο των φωτογραφιών που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στις εκδόσεις της εργασίας «Μελέτες για τους Βλάχους», καθώς και η ίδια η εργασία στα ελληνικά και τα αγγλικά, παραχωρήθηκαν σε ψηφιακή μορφή από τον κ. Δημήτρη Κουκούδη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας μετά από την ολοκλήρωση της δωρεάς του υπόλοιπου ερευνητικού υλικού του Αστέριου Κουκούδη περί Βλάχων καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων επί των συγγραμμάτων του, όπως όριζε η διαθήκη του εκλιπόντος.

Οι φωτογραφίες αυτές προέρχονται από οικογενειακά αρχεία, προσωπικές συλλογές, συλλογές πολιτιστικών συλλόγων και δημοσιεύσεις σε εργασίες άλλων μελετητών.

Τα ονόματα, η προέλευση, οι πηγές και πολλές φορές και οι πρωταρχικοί καλλιτεχνικοί δημιουργοί των φωτογραφιών καταγράφονται αναλυτικότερα στις εκδόσεις της σειράς «Μελέτες για τους Βλάχους».

Το άοκνο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης με συστηματική και επίπονη εργασία προχώρησε στη δημοσιοποίηση του φωτογραφικού υλικού κάτω από τη φιλοξενία της «Μέδουσας», της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.

Οφείλουμε να εκφράσουμε, για άλλη μια φορά, τις ευχαριστίες μας προς όλους όσους προσέφεραν τη βοήθειά τους για τη δημιουργία αυτής της φωτογραφικής «συλλογής», για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και το χρόνο που διέθεσαν στον ερευνητή.

Ο Αστέριος Κουκούδης, αναγνωρίζοντας πως ο ίδιος δεν είχε την ιδιοκτησία της «συλλογής», την παραχώρησε για ορθότερη τεκμηρίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ως μία ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αρωγή που του προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Αποτελούσε, εδώ και χρόνια, μέρος του ψηφιοποιημένου αρχείου του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού αγώνα και τώρα πλέον βρίσκεται στη διάθεση των μελετητών και του κοινού χάρις στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.

Ευχής έργον θα ήταν αυτός ο πρωταρχικός πυρήνας που αφορά στους Βλάχους να διευρυνθεί και να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, να αποτελέσει κίνητρο για προσθήκες. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την πεποίθηση πως κι άλλοι ερευνητές μπορούν διακρίνουν σε αυτές τις φωτογραφίες στοιχεία που στάθηκε αδύναμος να αναγνωρίσει ο Αστέριος και ζητάμε από αυτούς να τα μελετήσουν και να μας τα παρουσιάσουν.

Δείτε την ψηφιοποιημένη συλλογή

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ

1. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΡΟΥΝΑ

 

 

2. ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

Α. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. ΟΙ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΕΣ ΒΛΑΧΟΙ

 

 

Β. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

Γ. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. ΤΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

Δ. ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΟΙ

 

 

Ε. 0Ι ΒΛΑΧΟΙ ΤΉΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΟΙ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

 

 

ΣΤ. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ. ΟΙ ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ.

 

 

Ζ. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΒΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

3. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΑΧΟΜΟΓΛΕΝΑ

Α. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

 

 

Β. ΤΑ ΒΛΑΧΟΜΟΓΛΕΝΑ

 

 

4. ΟΙ ΒΕΡΓΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΟΙ ΒΕΡΓΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

 

 

Β. ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ